32. Unsur-unsur yang membentuk puisi baru tertera di bawah ini, kecuali ….

32. Unsur-unsur yang membentuk puisi baru tertera di bawah ini, kecuali ….
a. pilihan kata
b. susunan kalimat
c. penggunaan rima
d. banyaknya baris
e. pengaruk Kebudayaan Barat
Jawaban: e

Baca Juga  Masalah yang tidak dibahas dalam kutipan (nomor 3) ialah

Leave a Reply

Your email address will not be published.